10 fallgropar i projektarbetet

  1. Man startar projekt utan allokerade resurser.
  2. Projektbeställaren är otydlig och/eller otillgänglig
  3. Styrgruppen öppnar grindar utan att förstå konsekvenserna av sina beslut
  4. Man blandar ihop bakgrund, syfte och mål– och driver projektet mot okänd slutdestination
  5. Såväl projektmål som effektmål är otydligt formulerade och dåligt kommunicerade
  6. Man hoppar direkt från initieringen till genomförandet, och missar den viktiga kommunikationen som sker i ett interaktivt skapande av projektplanen
  7. Projektledaren är mer operativ än proaktiv och prioriterar sin specialistroll i linjen högre än ledarrollen i projektet
  8. Man gör en “quick-fix” av uppstartsmötet och skapar därmed inget ägarskap hos teammedlemmarna
  9. Projektstarten är otydlig, vem som helst kan starta projekt och projekt startar utan allokerade resurser – vilket leder till brandkårsutryckningar och sena kostsamma förändringar
  10. Riskanalyser görs, men man hanterar inte de risker man funnit. Fullt medveten om farorna kör man som om de inte existerade.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation