10 vanliga misstag i projektorganisationer

Jag har i snart 20 år arbetat med globala koncerner och förmedlat internationell best practice, för att korta ledtider, säkra kvaliteten och öka affärsvärdet.

Jag har märkt att många tror att en bra projektmodell är lösningen. Eller att utbilda sina projektledare. För att få genomslagskraft behöver man även jobba med sina chefers och medarbetares förhållningssätt till projektarbetet. Struktur, färdighet och attityd måste gå hand i hand.
Följande 10 vanliga misstag har jag noterat hos många av mina kunder:

  1. Rollen som beställare/sponsor är otydlig
  2. Kopplingen mellan pågående projekt och företagets övergripande strategier är otydlig
  3. Man blandar ihop syfte, effektmål och projektmål – och driver projektet mot fel slutdestination
  4. Såväl projektmål som effektmål är otydligt formulerade och dåligt kommunicerade
  5. Man hoppar direkt från initieringen till genomförandet, och missar den viktiga kommunikationen som sker i planeringen
  6. Projektledaren är mer operativ än proaktiv och prioriterar sin specialistroll i linjen högre än ledarrollen i projektet
  7. Man gör en “quick-fix” av uppstartsmötet och skapar därmed inget ägarskap hos teammedlemmarna
  8. Startar projekt utan allokerade resurser – vilket leder till brandkårsutryckningar och sena kostsamma förändringar
  9. Blundar för riskerna, eller ser dem men hanterar dem ändå inte
  10. Driver för många projekt samtidigt – med ständigt återkommande brandsläckningar efter leveransdatum

I kursen Coachande Projektledning får du som projektledare lära dig handskas med dina intressenter och hur du ska undvika dessa misstag.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation