ChangePower©

Vi är ditt bästa stöd i förändringsprocesser och skapar bestående förändring genom

1 En unik förändringsstrategi

2 En kraftfull kick-start

3 Stöd genom hela processen

Vi leder workshops och är mentorer till era förändringsledare. Våra mentorer är professionella och certifierade projektledare och coacher alla tränade i Kotter 8 steg, The Influencer process och Jansens fyrarummare.

Vi anpassar insatsen efter era behov och gör det ni inte kan göra för er själva i förändringsprojektet.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *