Coachande Projektledare har medarbetare som levererar

Med hjälp av ett coachande projektledning skapar du som projektledare ett engagerat och delaktigt team genom hela projektet. Du får kvalitet och transparens i projektplanen, självgående teammedlemmar som alltid håller sina deadlines.

Grundförutsättningarna i coachande projektledning är att projektplanen skapas med ett coachande förhållningssätt, d v s med stor tillit till att teammedlemmarna är kompetenta människor som har stor potential och förmåga att utvecklas och finna lösningar. Det kräver ett icke-dömande sätt. Utgå ifrån att dina teammedlemmar har bättre svar än du på vad som behöver göras och hur lång tid det tar för att nå det mål projektet har. En coachande projektledare bygger aktivt förtroende, är närvarande och har stor förmåga att lyssna aktivt. Dessa färdigheter utvecklar vi i kursen Coachande Projektledare 20-22 november.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation