Ditt åtagande som projektledare

Hur starkt är Ditt åtagande – eller commitment, som man säger på engelska? Hur engagerade är dina teammedlemmar? Jag menar med hela hjärtat? Är det viktigt att vara “committad” till projektet som projektledare ut i varje cell?

Mitt svar är definitivt JA! Du läcker vad du känner – och jag utgår ifrån att dina teammedlemmar är både smarta och vakna, så de kommer att märka om du sviktar i ditt engagemang och följa ditt exempel.

Hur går det till när du åtar dig ett projekt? Blir du smickrad och hoppar på utmaningen utan större eftertanke? Får du kanske en känsla av att du måste tacka ja, att det inte finns acceptans för något annat svar? Eller inser du att även du, liksom styrgruppen, har ett viktigt GO/NOGO-beslut att fatta och att det ska vara ett medvetet och genomtänkt beslut?

Vad behöver du då ha svar på för att du ska kunna tacka JA med hela hjärtat? Hur kan du skapa samma engagemang hos dina team medlemmar?

Alla dessa frågor får du svar på i kursen Coachande Projektleding 11-13 november

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation