Fastnar du i det operativa träsket?

Fastnar du som projektledare i en mängd operativa uppgifter och tycker att det är svårt att få den tid du behöver med dina medarbetare? Har du fått lära dig att det är viktigt att vara proaktiv som projektledare, d v s att alltid ligga steget före, tänka strategiskt, ha tid att reflektera för att lägga upp strategin för hur du ska hantera knepiga situationer, vinna en förhandling eller hantera en teammedlem som behöver motivation. Ändå tycks det aldrig bli tid till detta utan du får sitta med problemlösning och beslut nere på skruv-och-mutter-nivå? Då kan det vara så att du har fastnat i det som är välbekant och dina ordinarie uppgifter i linjen. Kanske är du en brilliant produktchef, produktutvecklare, systemvetare, eventarrangör eller tekniker som vet mycket om det projektet ska leverera och många av de operativa arbetsuppgifterna är “mammas gata” för dig. Det är mycket dyrare att misslyckas med ett helt projekt p g a dåligt ledarskap, än att tillsätta ytterligare en resurs för de operativa uppgifter som projektledaren inte hinner med, till förmån för gott ledarskap. Tycker man sig inte ha råd att tillsätta de resurser man behöver, ska man fråga sig om projektet överhuvudtaget ska existera.  Tänk på att du som projektledare aldrig kan delegera ledarskapet i ditt projekt, men de operativa arbetsuppgifterna är det alltid möjligt att manna upp för. Det kan aldrig bli lönsamt för ett projekt att spara in på en operativ resurs med motiveringen att projektledaren har den kompetensen. Att leda ett tvärfunktionellt team i projektform är ett heltidsarbete och projektledarskap är en profession i sig.

Hur man tar sig ur det operativa träsket: Coachande Projektledning

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation