Film

Kompetensutveckling när du har tid. Här kan du titta på inspirationsföreläsningar inom Coachande Projektledning efter dina önskemål. Varje visning kostar 46 kr och du ombeds att betala med kort innan filmen startar, eller 30 sek in i filmen.

1.Vad är ett projekt? Grundläggande förutsättningar.

video hosting provided by StreamingVideoProvider

 

2. Olika projektfamiljer och styrparametrar

video hosting provided by StreamingVideoProvider

 

3. Vinsten med goda projektprocesser

video hosting provided by StreamingVideoProvider

 

4. Frågor du behöver svar på innan du tar på dig uppdraget som projektledare

video hosting provided by StreamingVideoProvider

 

5. Projektlivscykel kontra Projektledningslivscykel

video hosting provided by StreamingVideoProvider

 

6. Projektägget, ett sätt att avgränsa

video hosting provided by StreamingVideoProvider

 

7. Samlade lärdomar om projektinitiering

video hosting provided by StreamingVideoProvider

 

8. Projektmål och Effektmål

video hosting provided by StreamingVideoProvider


9. Hur du lägger upp uppstartsmötet (kick-off agendan)

video hosting provided by StreamingVideoProvider

 

10. Inlärningsstilar i teamet

Gör testen Inlärningsstil här innan du tittar på filmen och hur den ska tolkas. Den här testen använder du med fördel i ett nytt team och låter teammedlemmarna tala igenom resultaten och vad det kommer att innebära för utmaningar för dem som team.

video hosting provided by StreamingVideoProvider

 

11. Normer & Spelregler i teamet

I uppstartsmötet i ditt projekt är det viktigt att sätta spelreglerna. Genom att använda ett diskussionsunderlag som denna mall Normer för samarbete i grupp (där du kan byta ut eller lägga till påståenden som är viktiga i dn miljö). Fyll i formuläret individuellt först och diskutera det sedan i gruppen. Hur du använder verktyget på bästa sätt kan du lära dig genom att titta på filmen.

video hosting provided by StreamingVideoProvider

 

37. ThetaTerapi- för TILLIT

Tillit och förtroende är grundläggande förutsättningar för Coachande Projektledare. Många projektledare vi mött har svårt med just den här biten och det kan bero på att de aldrig fått lära sig vad tillit är, eller att de som människor har blivit svikna och tappat sin tillit till både sig själv och andra. I denna unika och lite annorlunda föreläsning av Annette Wendin används kraftfull mental träning för att ladda ner de tankemönster en Coachande Projektledare (och alla andra också som har med människor att göra) behöver med avseende på tillit. Dessa nedladdningar görs i theta brain wave, d v s en hjärnfrekvens på 4-7 Hz som är djup avslappning/REM-sömn. Därför går affirmationerna in i ditt undermedvetna direkt på högsta bästa sätt om du säger JA till att ta emot dem. En artikel om Theta Brain Waves kan laddas ned här, utan kostnad. .Artikel Theta Brain Wave Coaching.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *