Hur mår patienterna i era projekt?

Tänk er att läkare planerar operationer utan att kontrollera att operationssalen är ledig.  Tänk er att 10 läkare kommer in samma morgon, alla med förberedda patienter. Ingen av dem äger tidsbokningen av operationssalen. Personalen som sköter servicen av operationssalen rapporterar till olika chefer.  Överläkaren beslutar att hen inte vill ha några kirurger som är arga så hen instruerar operationssköterskorna att multitaska genom att serva samtliga kirurger i operationssalen.

Alla kirurger kommer att ha tillgång till denna värdefulla resurs, men bara 15 min åt gången.  Kirurg 1 börjar, men måste lämna över till kirurg 2 efter 15 min, som i sin tur lämnar vidare till kirurg 3 o s v.

Kirurg 1 som hade behövt en timme för sin operation är nu fast i 10-15 timmar med att hålla sin patient stabil.

Varje gång en kirurg ska komma in i operationssalen kämpar han med att komma ihåg hur långt han kom förra 15 min passet. Hälften av varje 15-min pass går åt till att starta om.  Verkar det här löjligt? Bra! Vi skrapar bara på ytan.

Kirurgerna har ingen tid att förlora. De är också värdefulla resurser, så mellan varje 15-min pass rusar de ut ur operationssalen för att göra andra viktiga saker. Ibland blir de så upptagna med andra aktiviteter att de inte ens hinner tillbaka till operationssalen i tid och missar operationen totalt. Kirurgerna använder också en hel del tid till att gå till och från operationssalen.

Ledningsgruppen hamnar under press. De har investerat mycket i sjukhuset och operationssalen är en av de största tillgångarna. Flödet av patienter genom sjukhuset och operationssalen avgör hur mycket pengar som kommer in. Och patientflödet är förödande lågt. Sjukhuset pressas av försäkringsbolagen som vill betala mindre. Det finns inte pengar till fler salar eller fler kirurger.

En grupp etableras för att samla information och öka patientflödet. Det första man gör är att kräva in detaljerade tidsrapporter och planer för att få ut så mycket som möjligt av resurserna. Dessa visar att kirurgerna och operationssalen är i stort sett 100% belagda, ändå minskar patientflödet. Hur kan detta komma sig? Ja, mycket tid går ju åt i multitaskingen med att flytta patienter fram och tillbaka från operationsbordet. Det ger inga intäkter. Därför instruerar man kirurgerna att initiera fler operationer i tron att om man initierar fler så opererar man fler. En annan falsk utsaga är att om alla är upptagna med att göra viktiga saker, så kommer organisationens mål att nås.

Kirurgerna gör som de blivit tillsagda.  Kassationerna (inte bra i sjukhusvärlden) ökar. Kirurgerna klagar konstant på att de måste slåss om resurserna. Ledningen lyssnar men tycker verkligen att deras personal bör klara av dessa problem själva. De är ju ändå vuxna människor… Pressen ökar och mycket fokus hamnar på kostnader och kostnadssänkningar.   En månad senare är man frustrerad och vet inte riktigt hur man ska hantera situationen. Kirurgerna har sänkt kostnaderna med 1,5% och minskat tiderna med 3% per procedur. Ändå har inte sjukhusets totala utgifter minskat en krona. Lönerna är ju fortfarande de samma och flödet av patienter har inte ökat. Sjukhuset är i kris.  Ledningen beslutar sig för att ta kontroll över detaljerna, bl a att hjälpa till med prioriteringen av operationssalen. De mest lukruativa kirurgerna får förtur och 2-timmarspass. Kassaflödet ser bra ut igen. Ledningen drar en lättnadens suck och flyttar fokus till viktigare saker.

Tror ni de har löst problemet? Känner ni igen er? Det här problemet har jag undanröjt hos flera av mina kunder – fast inte som den här sjukhusledningen…
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation