Hur ser er leveransförmåga ut?

I såväl små som stora organisationer inom såväl privat som offentlig sektor, är det viktigt att man prioriterar rätt projekt. Speciellt när resurserna tryter, samtidigt som man driver tillväxt. Behovet av snabb anpassning till omvärlden är större än någonsin. De stora förändringsbehoven just nu handlar för många om implementering av digitalisering, CSR och att bli en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt står de ständiga utmaningarna kring innovationsprocesser, effektivisering, internationalisering och sammanslagning av bolag fast. Hur gör man egentligen en effektiv kulturförändring i företaget? Just förändringstakten en viktig parameter för framgång. Då är det viktigt att man driver sina förändringsprojekt effektivt och att man säkerställer effekthemtagningen i sina projekt. Ju snabbare man får de önskade effekterna, ju större konkurrenskraft och lönsamhet. Än en gång är jag inbjuden att inspirationstala för en ledningsgrupp om hur de kan öka sin leveransförmåga med 20-50% genom att leda sin verksamhet genom projekt som ett balanserat komplement till linjeverksamheten.  Vilket utvecklingsbehov står er verksamhet inför just nu? Har ni den förändringstakt ni behöver?
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation