Kreativ struktur eller strukturerad kreativitet

Jag har extremt kreativa kunder. De har miljoner idéer och gör storverk. Det som är synd är att deras storverk ofta lämnar dem totalt utmattade efter leverans, vilket hindrar dem från att leverera ett storverk till inom snar framtid. Anledningen är att många kreativa människor menar att befintliga projektstrukturer hämmar kreativiteten. Dessutom är det så att strukturtänket finns mycket i vänster hjärnhalva, medan kreatörerna använder höger hjärnhalva och “magkänslan” i stor grad. Kreatörerna har stora visioner och är ofta duktiga att få människor med sig in i projektet. En bit in i projektet är det inte ovanligt att det råder förvirring, frustration och resignation då var och en inte förstår på vilket sätt de kan bidra till denna lockande vision. Viljan finns men hur det är tänkt att vi ska ta oss dit saknas. Förmågan att skapa transparens samtidigt som man bibehåller engagemanget upp och har människorna med sig genom hela projektet är något vi kommer att träna på i Coachande Projektledning

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation