ProjectPower©

Kurs: Break Through Project Management, 2+2+1 dagar

I april går åter vår populära grundläggande projektledarutbildning som ger dig alla de verktyg du behöver för att initiera, planera och styra dina projekt. Detta är en grundläggande och mycket praktisk utbildning som passar såväl dig som fått ditt första projekt, som dig som jobbat som projektledare i många år, men ännu inte gått någon utbildning som har givit dig projektterminologin och internationellt vedertagen best practice.

Rabatt gå 4 för priset av 3.

Exklusivt Mentorprogram för Seniora Projektledare

Vårt 10-stegsprogram för erfarna projektledare är ett tidseffektivt sätt att fördjupa Ditt ledarskap och förmåga att kommunicera på mottagarens villkor och säkra affärsnyttan i viktiga projekt. Läs mer om vårt Exklusiva Mentorprogram för Seniora Projektledare.Prodblad _ Exklusivt Mentorprogram

Detta program kan också erbjudas i Master Mind-grupper om 3-4 personer. Anmäl ditt intresse till info@inin.se för ett förslag på upplägg och prisuppgift.

P3O – Projekt, Program, Portfölj

Våra vanligaste konsultuppdrag i nutid handlar om att bygga upp projekt- och portföljstyrningen i stora organisationer. I uppdragen samarbetar två konsulter, den ena är certifierad i internationellt vedertagna standards för projekt, program och portfölj och den andra är certifierad förändringsstrateg som leder verksamhetsutvecklingsprojektet eller lägger förändringsstrategin tillsammans med er interna förändringsledare. Ring Annette Wendin 0703-230366 om du vill veta mer om detta arbete.

Coaching för Projektledare – Anpassade program individuellt eller i grupp

Du som projektledare har ofta hög  tidspress. Det mest tidseffektiva sättet att få fart på dina projekt och samtidigt höja kompetensen hos dig själv och ditt team är att anlita oss som projektcoacher. Du får direkt hjälp i det projekt du har för ögonen med det du i stunden inte vet hur du ska hantera.

Vi hjälper dig

 • att styra upp projekt som håller på att gå överstyr
 • att starta upp projekt på ett professionellt sätt
 • utveckla ledarskap och kommunikation för att hantera alla olika intressenter
 • skapa ägarskap och engagemang hos teammedlemmar
 • lösa konflikter

Vi erbjuder unika strategier för förändringsprocesser, kraftfulla kick-starter och full support genom hela projektet – helt utifrån dina behov.

Vi kan ta roller direkt i era projekt som

 • mentor till dig som är projektbeställare eller projektledare
 • workshopledare som coachar hela ditt projektteam för att förankra mål, identifiera krav, skapa projektplaner, analysera risker och hantera motstånd
 • referensgruppsmedlem för att säkra ett gott projektarbete
 • interim projektledare
 • projektplanerare
 • projektadministratör

Kurs: Coachande Ledarskap för Projektledare©
Vad händer när du kombinerar professionell projektledning med professionell coaching?

Jo, magi uppstår! Du får människor med dig, dina teammedlemmar håller sina deadlines och ni har energi genom hela projektet. Dessutom kan du hantera svåra människor lätt som en plätt – även när de sitter i din styrgrupp.

Detta är en kurs för dig som har jobbat som projektledare en tid och sannolikt redan deltagit i minst en grundläggande projektledarutbildning.

Kursinnehåll: ◾Vad är ett coachande projektledarskap? ◾När ska man använda coachande ledarskap i sina projekt? ◾Coachfärdigheterna för projektledaren resp styrgruppen ◾Coachande workshopledning ◾Coachande projektplanering ◾Delaktighet och ägarskap – då teammedlemmar håller sina deadlines ◾Hur vi skapar och bibehåller tillit och förtroende ◾Hur hanterar vi “svåra” människor med coachande projektledarskap? ◾Hur vi går ut och in i coachrollen med bibehållen auktoritet som projektledare? ◾Kraftfulla frågor ◾Perception, drivkrafter och motivation ◾Direkt kommunikation ◾Hur vi skapar och bibehåller tillit och förtroende ◾Aktivt lyssnande ◾Bibehålla fokus och energi ända till slutet  mm

I kursen ingår tre dagars intensiv utbildning, en förberedande profilanalys med Identity Compass och tre efterföljande individuella coachtillfällen  med vår kursledare, Annette Wendin, som är både certifierad projektledare och master coach sedan 10 år tillbaka, med över 20 års erfarenhet av coachande projektledarskap.

Bli en Coachande Projektledare idag!

Anmäl ditt intresse till info@inin.se

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *