Projektägget

Projektägget används med fördel på blädderblocksformat och med ett coachande förhållningssätt till gruppen för att visualisera, medvetandegöra och tydliggöra.

Ägget kan användas i minst tre sammanhang i projekt eller uppdrag.

1.För att göra avgränsningar i omfattningen
Tillsammans med sin uppdragsgivare/styrgrupp placerar man in allt som projektet ska leverera (obligatoriskt) i gulan. Leveranserna ska kunna skrivas i form av substantiv. I vitan placerar man de leveranser som projektet också förväntas leverera, men som kan bli förhandlingsbart i ett senare skede  om man av någon anledning tvingas reducera omfattningen. Utanför skalet skriver man det som vissa intressenter  kan förvänta sig att projektet levererar, men som inte ingår i projektet.
2.Rollfördelningar hos varje teammedlem
Låt varje teammedlem i gulan skriva in det de själva anser att de vill och kan bidra med i projektet. I vitan ber du dem skriva det de kan bidra med utöver det i gulan i den mån tiden tillåter det. Utnför skalet skriver de det som de inte vill bidra med även om de kan det och det finns förväntningar att de ska. Gå sedan igenom med var och en av dina teammedlemmar vad de skrivit och kom överens om rollen. När ni gått igenom och kommit överens individuellt, låter du varje teammedlem presentera sitt ägg inför resten av teamet.

3.Kategorisering av intressenter
I gulan lägger du (ev med ditt team) in era kärnintressenter, d v s de som levererar till, kräver ifrån eller fattar beslut i eller om projektet. I vitan lägger du primära intressenter, d v s de som kommer att påverka eller påverkas av ditt projekt direkt. Utanför skalet placeras sekundärintressenter, d v s de som indirekt kommer att påverkas av projektet, men som inte har så stor möjlighet att påverka projektet själva.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation