Blir du respekterad i din roll som projektledare?

Vad är ett projekt och vad skiljer det från ordinarie linjeverksamhet?

Ett projekt har ett tydligt avgränsat mål, är tidsbegränsat och har begränsade resurser.

Ja visst är det så, och det har väl det mesta vi gör i en linjeverksamhet också? Så det är alltså inte ovanstående som gör att det blir ett projekt. Projekt är för övrigt ett ord vi använder frekvent, kanske just för att vi definierar allt som är tidsbegränsat som ett projekt. Varje uppgift har vanligen någon form av deadline.

Med fördel jobbar man i projektform när man ska genomföra uppgifter som inte är linjeorganisationens ordinarie verksamhet, så det är på något sätt unikt. Det kan vara en ny produkt eller tjänst, en ny kund, en ny marknad, ett nytt koncept, nya leveranskanaler, nytt arbetssätt, nya myndighetskrav etc.

Det som karaktäriserar projekt är också att vi jobbar metodiskt steg för steg. Vi jobbar fasindelat, sätter delmål och har tydliga beslutpunkter på vägen för att minimera riskerna.

Allt det som nämnts hittills bör väl även karaktärisera det arbete vi gör i linjeverksamheten?

Det som är den springande punkten är att vi tillsätter en tillfällig, skräddarsydd och tvärfunktionell organisation för projekt. När vi jobbar i projektform frångår vi organisationens ordinarie besluts och informationsvägar. Vi handplockar de resurser och kompetenser som behövs för projektet – oavsett vilken hemvist personerna har i linjeorganisationen – och etablerar en ny organisation som gagnar uppgiften. En projektorganisation blir som ett eget bolag i bolaget, där projektledaren är “VD” som rapporterar till en “styrelse”, den så kallade styrgruppen. Att arbeta i projektform ställer höga krav på prestigelöshet i en organisation, då den hierarkiska ordningen som råder i linjeorganisationen kastas omkull i projektorganisationen. När vi arbetar i projektform arbetar vi alltså alltid i en tillfälligt tillsatt organisation, som löses upp när projektet är genomfört.

Sammanfattningsvis karaktäriseras alltså ett projekt av att samtliga nedanstående faktorer finns med

  • har ett tydligt avgränsat mål
  • är tidsbegränsat
  • har begränsade resurser
  • unikt
  • metodiskt steg-för-steg
  • en tillfälligt sammansatt  och tvärfunktionell organisation

Ibland är våra projektmedlemmar inte så prestigelösa och då kan det vara svårt att vara projektledare, eftersom de teammedlemmar som inte respekterar den nya rapporteringsordningen kortsluter projektets informationsvägar och går förbi dig som projektledare och direkt till sin ordinarie chef som dessutom ofta finns i styrgruppen. Beslut fattas över ditt huvud och det blir omöjligt att styra kostnader, tider och omfattningen i projektet.

Har du sådana “svåra” människor i ditt projekt? Vill du lära dig hur du ska hantera dem? Då kan vi hjälpa dig.

Boka in en individuell session med vår projektledarcoach Annette Wendin, eller anmäl dig till nästa kurs i Coachande Projektledarskap
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation